KWR rapport - KWR 2013.069

Conditionering; de optimale samenstelling van drinkwater. Kiwa-Mededeling 100 - Update 2013

Rapporten

Het rapport KWR 2013.069 Conditionering: de optimale samenstelling van drinkwater is in 2012-2013 opgesteld in opdracht van het Platform Bedrijfsvoering, waarin alle Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn vertegenwoordigd. Dit rapport vervangt Kiwa-Mededeling 100 ‘Optimale samenstelling van drinkwater’ die medio jaren tachtig van de vorige eeuw is opgesteld. Mededeling 100 uit 1988 is een vervolg op de KIWA-Mededeling 54 uit 1978 en beschrijft de aanbevelingen voor het beperken van corrosieverschijnselen en hinderlijke afzettingen in drinkwaterdistributiesystemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?