BTO rapport - SWI 97.147

Effecten bedrijfsvoering filtratie van grondwater op de filtraatkwaliteit

Rapporten

Het afstemmen van de filtratie snelheid op de benodigde waterproductie is van groot belang voor het functioneren van filters voor het zuiveren van grondwater. De kennis of filters van een zuiveringsstation aanluit moeten worden geschakeld, of met een variërende filtratiesnelheid moeten worden bedreven, kan in belangrijke mate bijdragen aan een goede drinkwaterkwaliteit. In voorliggend rapport zijn onder­ zoekresultaten en praktijkervaring van waterleidingbedrijven betreffende de bedrijfs­ voering van snelfilters geëvalueerd. Op basis daarvan zijn aanbevelingen voor de bedrijfsvoering opgesteld. Filtratie is en blijft maatwerk dat gericht onderzoek vergt. De aanbevelingen en richtlijnen zijn gegeven om de richting aan te geven waarin de oplossing voor problemen kan worden gevonden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?