KWR rapport - KWR 2013.048

Methode voor bepalen optimale sectiegrootte op basis van ontwerpen van een specifiek net

Rapporten

Dit rapport beschrijft een methode om de optimale sectiegrootte te bepalen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie is een bandbreedte voor de gewenste sectiegrootte nodig. De sectiegrootte is daarom een belangrijk ontwerpcriterium voor aanleg van vertakte drinkwaternetten.
Bij werkzaamheden of calamiteiten wordt één sectie geïsoleerd terwijl de watervoorziening in het resterende net zoveel mogelijk intact blijft. Met de professionalisering en standaardisering van het leidingnetontwerp is ook belangrijk waar afsluiters moeten worden geplaatst en dus ook hoeveel afsluiters er in een net nodig zijn. Een vergroting van de sectie betekent aan de ene kant lagere investeringskosten en lagere onderhoudskosten voor afsluiters en aan de andere kant een toename van de gemiddelde onderbrekingsduur, uitgedrukt als Ondermaatse LeveringsMinuten (OLM).
De methode heeft de vorm van een spreadsheet en is gebaseerd op optimalisering van kosten. De invoerparameters bestaan uit drie hoofdonderdelen:
– netwerkspecifieke parameters; zoals de gemiddelde leidinglengte per aansluiting;
– bedrijfsparameters omtrent de wijze van beheer en het optreden van storingen in het net en
– kosten voor aanleg, inspectie, beheer en een geldwaarde voor de OLM. sectiegrootte netwerkconfiguratie

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?