Proefschrift KWR

Development and validation of an on-line water toxicity sensor based on genetically modified, luminescent bacteria

Rapporten

“In de huidige maatschappij is er een grote vraag naar veilig drinkwater, dat moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Gedurende de laatste decennia zijn diverse publicaties verschenen die geleid hebben tot een toename van het publieke bewustzijn van de risico‚Äôs van waterverontreiniging voor zowel mens als milieu. Hieronder vallen onder andere publicaties over lage concentraties aan hormoonverstorende stoffen, resten van medicijnen en verdovende middelen in oppervlaktewater en soms ook drinkwater. Als gevolg hiervan is er een toenemende druk op de overheid en drinkwaterproducenten om de waterkwaliteit en veiligheid te waarborgen middels monitoring. Dit kan gedaan worden door de concentratie aan stoffen in het water analytisch chemisch te bepalen, maar ook door de toxiciteit te meten met in vitro celgebaseerde testen of met levende waterorganismen. De introductie van biomonitoren met levende organismen was een eerste stap naar een sterkere gerichtheid op toxiciteit als kwaliteitsparameter van oppervlaktewater. Deze in vivo biomonitor systemen worden door drinkwaterbedrijven gebruikt als vroege waarschuwingssystemen, zodat de inname van oppervlaktewater voor de productie van drinkwater onmiddellijk gestopt kan worden als er zich een verontreiniging voordoet met een giftige stof in het oppervlaktewater. Deze in vivo biomonitoren zijn echter alleen gevoelig voor stoffen die acuut giftig zijn in het organisme dat gebruikt wordt en reageren niet op stoffen die specifieke effecten veroorzaken, zoals hormoonverstorende of genotoxische stoffen. Om deze reden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van monitor systemen die deze specifieke effecten wel kunnen meten.”

(Citaat: Woutersen, M. – Development and validation of an on-line water toxicity sensor based on genetically modified, luminescent bacteria)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?