KWR rapport - KWR 2013.016

Validatie rekenregels voor waterverbruik woontorens

Rapporten

In het kader van het bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse waterleidingbedrijven (BTO) en in samenwerking met UNETO-VNI en TVVL, heeft KWR de afgelopen jaren het simulatiemodel SIMDEUM® ontwikkeld, om huishoudelijke afnamepatronen van woningen en woongebouwen te kunnen voorspellen (Blokker, 2006; www.kwrwater.nl). SIMDEUM geeft een voorspelling van zowel de afnamepatronen van het koude als van het warme water. Deze afnamepatronen zijn belangrijk voor de dimensionering van leidingwaterinstallaties en voor de keuze van warmwaterbereidinginstallaties. Hiervoor is namelijk kennis nodig van de maximum moment volumestroom (MMV) voor koud en warm water en het maximum warmwatervolume (MWW) in verschillende tijdseenheden, zoals bijvoorbeeld per uur of per dag. Deze verschillende variabelen voor het waterverbruik kunnen uit de afnamepatronen van koud en warm water worden afgeleid.
Het doel van dit rapport is in de eerste plaats om de rekenregels voor woongebouwen en woontorens te valideren met metingen van het koud- en warmwaterverbruik in woongebouwen, die uit verschillende type appartementen bestaan. In de tweede plaats wordt op basis van de resultaten van de validatie een aanbeveling gedaan om ISSO-30 en ISSO-55 aan te passen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?