KWR rapport - KOA 98.204

Milieu-effectrapport. Grondwaterwinning en natuurontwikkeling Breevenen

Rapporten

De NV Waterleidingmaatschappij ‘Drenthe’ (WMD) heeft in januari 1996 het initiatief genomen voor het project Breevenen, een nieuwe grondwaterwinning in
combinatie met natuurontwikkeling. Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de vergunningvoorwaarden voor de grondwaterwinning Annen, is bekend dat de mogelijkheden voor een dergelijke combinatie in het Hunzedal goed zijn. Dit is met name het geval in Breevenen, door de ligging aan de voet van de Hondsrug. De nieuwe waterwinning is nodig om duurzaam in de Drentse drinkwaterbehoefte te blijven voorzien. De nieuwe natuur past in het beleid zoals dat is verwoord in de diverse Rijks- en provinciale plannen. Dit milieu-effectrapport (MER) bevat de informatie die nodig is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming rond de vereiste vergunning voor de Grondwaterwet. Onderdelen uit het MER komen tevens van pas bij de benodigde
wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Aa en Hunze.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?