KWR rapport

Biofilmvorming op leidingmaterialen voor huishoudwater - Een momentopname (Langerak september 1999)

Rapporten

In het gebied Leidsche Rijn zullen in de komende jaren veel woningen worden gebouwd. NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) zal deze woningen voorzien van drinkwater en via een apart leidingnet huishoudwater (beperkt voorgezuiverd oppervlaktewater) leveren voor laagwaardige toepassingen, zoals toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. Het huishoudwater wordt geleverd via leidingen van kunststof. Uit onderzoek is gebleken dat dergelijke materialen onder testcondities biofilmvorming kunnen versterken, waarbij onder de gehanteerde proefomstandigheden bij watertemperaturen van 25°C groei van Legionella­ bacteriën kan optreden. Dit gegeven was aanleiding om onderzoek uit te voeren naar biofilmvorming en groei van Legionella op leidingmaterialen
onder praktijkomstandigheden.
Op 23 september 1999 werden watermonsters en delen van huishoud­ waterleidingen (PE en PE-X) onder gedefinieerde omstandigheden genomen (meterkast) uit woningen die ca. 6 maanden daarvoor waren opgeleverd. Als referentie werden in dezelfde woningen monsters genomen van het drink­ watersysteem. Het inkooppunt van het huishoudwater werd bemonsterd om vast te stellen of er sprake is van nagroei.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?