BTO rapport - BTO 2000.110(c)

Kennisdocument Putten(velden). Ontwerp, aanleg en exploitatie pompputten

Rapporten

Voor u ligt het Kennisdocunzent Putten(ve1den) onderdeel Ponzpputten, met alle huidige beschikbare kennis over pompputten zoals die door de deelnemende waterbedrijven is aangeleverd. Het Kennisdocunzent is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van een aantal waterbedrijven en Kiwa, in de periode maart 1999 – september 2000.
Het Kennisdocument is een naslagwerk waarin die aspecten beschreven zijn die tot het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van pompputten in ongeconsolideerd gesteente behoren. De Nederlandse waterbedrijven hebben naast pompputten ook waarnemingsputten, infiltratieputten en horizontale putten. Een aantal van de beschreven processen is ook van toepassing op waarnemingsputten, infiltratieputten of horizontale putten, maar in deze versie van het Kennisdocunzent is daar geen specifieke aandacht aan besteed. Evenmin als aan pompputten in vast gesteente die in delen van Nederland voorkomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?