Proefschrift KWR

Investigation of Clogging Processes in Unsolidated Aquifers near Water Supply Wells

Rapporten

“Onderzoek naar verstoppingsprocessen in ongeconsolideerde watervoerende pakketten nabij waterwinputten.

Dit proefschrift beschrijft het theoretische en experimentele onderzoek naar mechanische verstoppingprocessen in watervoerende pakketten in de buurt van waterwinputten. Waterwinputten verstoppen door het accumuleren van deeltjes in de porien van het watervoerende pakket. Deze deeltjes bevinden zich in het grondwater, worden meegevoerd met het grondwater en vervolgens afgezet in de poriehalzen nabij waterwinputten.”

(Citaat: Zwart, A.H. – Investigation of Clogging Processes in Unsolidated Aquifers near Water Supply Wells)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?