KWR rapport - KWR 2012.083

Hygiënecode Drinkwaterbereiding

Rapporten

Het doel van dit project is het beschrijven van algemene richtlijnen in de zin van ‘best practices’ voor de beheersing van de verontreinigingrisico’s bij de bereiding van drinkwater. Om een veilige drinkwaterbereiding te kunnen waarborgen, is het van belang dat niet alleen de drinkwaterbedrijven zelf, maar ook door de hen geautoriseerde aannemers conform de richtlijnen werken. Deze Hygiënecode is vooral bedoeld als naslagwerk voor medewerkers van drinkwaterbedrijven die verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse productie en de vertaling moeten maken naar de dagelijkse praktijk. Het biedt handvatten voor de implementatie van richtlijnen voor hygiënisch werken in het bedrijfsbeleid van het drinkwaterbedrijf. De verantwoordelijkheid voor die implementatie ligt bij de drinkwaterbedrijven zelf.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?