Proefschrift KWR

Zuivering van Rijnwater met Behulp van Coagulatie en Ozonisatie

Rapporten

“Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is er op gericht een beter inzicht
te verkrijgen in de aard en de hoeveelheid van de organische verontreinigingen
in Rijnwater en in de verwijdering van deze stoffen door coagulatie
en ozonisatie.
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de tot op heden gebruikte isolatieen
analysemethoden voor organische stoffen in water en op de verwijdering
van deze stoffen door ozonisatie en coagulatie. Doelstelling en opzet van
het onderzoek worden gegeven.
In hoofdstuk 2 is de isolatie van organische stoffen uit water met behulp
van ladingsgewijze en continue vloeistof-vloeistofextractieprocessen en de
analyse met behulp van gaschromatografie en massaspectrometrie beschreven.
Met de ontworpen extractieapparatuur zijn extracten van Rijnwater bereid in
de periode mei 1969 tot januari 1972. In deze extracten zijn vele verschillende
pesticiden, zuren, basen, alifaten, aromaten en oxys aangetoond. Gebaseerd
op de verkregen analyseresultaten zijn enige stoffen geselecteerd
voor de in hoofdstuk 5 en 6 beschreven ozonisatie-experimenten.
In hoofdstuk 3 is de kleurverwijdering door coagulatie met ferri- en aluminiumzouten
behandeld. Deze kleur- of humuszuurverwijdering is goed te beschrijven
met een mobiliteitsmeting van de deeltjes en een bepaling van de
restconcentratie aan humuszuur als functie van de pH bij een constante metaalzoutdosering
en een humuszuurconcentratiebepaling als functie van de
metaalzoutdosering bij een constante pH.”

(Citaat: Kruithof, J.C. – Zuivering van Rijnwater met Behulp van Coagulatie en Ozonisatie)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?