Proefschrift KWR

Vervuiling van hyperfiltratiemembranen en verstopping van infiltratieputten

Rapporten

“De snelheid waarmee infiltratieputten verstoppen, is moeilijk te voorspellen. De membraanfiltratie-index gemeten met membraanfilters met poriën van 0,45 µm (MFI(0,45)) en het assimileerbaar organisch-
koolstofgehalte (AOC) zijn in de praktijk waardevolle parameters voor het bepalen van de verstoppingspotentie van infiltratiewater. Een betrouwbare voorspelling van de verstoppingssnelheid
van infiltratieputten is op basis van deze parameters echter in onvoldoende mate mogelijk. De meting met meeloopfilters van de verstoppingspotentie tengevolge van afzetting van deeltjes en bacteriegroei te zamen, blijkt een noodzakelijke aanvulling te zijn op de MFI(0,45) en het AOC gehalte. In deze meeloopfilters wordt het verstoppingsproces dat in de infiltratieputten plaatsvindt, gesimuleerd. Voorspelling van de verstoppingssnelheid van infiltratieputten op basis van de gemeten verstoppingspotentie is in principe mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat de samenstelling van de bodem waarin wordt geïnfiltreerd nauwkeurig bekend is. Tevens dient, wanneer geen desinfectiemiddel wordt toegevoegd, het gehalte aan assimileerbaar
organisch materiaal geen sterke variaties te vertonen.”

(Citaat: Schippers, J.C. – Vervuiling van hyperfiltratiemembranen en verstopping van infiltratieputten)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?