Proefschrift KWR

Enkele aspecten van de vergiftiging van anionselectieve membranen

Rapporten

“Onderzocht is of de eigenschappen van Ionac, Neosepta en A.M.V. membranen veranderen tijdens electrodialyse van een NaCl oplossing waaraan een geringe hoeveelheid HaDS is toegevoegd. Tijdens de electrodialyse blijken de DS ionen door middel van een stochiometrisch ionenwisselingsproces de kathodezijde van de membranen binnen te dringen. De membranen worden daardoor verdeeld in een gedeelte aan de anodezijde dat nog de oorspronkelijk aanwezige Cl ionen als tegenionen bevat (de chloridelaag) en in een gedeelte aan de kathodezijde waarin een aantal Cl ionen door DS ionen zijn uitgewisseld (de zeeplaag). Tijdens dit proces neemt de electrische weerstand van de membranen toe. De oorzaak van deze weerstandverhoging ligt in het feit dat het transport van Cl 10nen in de zeeplaag belemmerd wordt. Voor het Cl transport in de zeep laag worden twee transportmechanismen besproken. Bij het eerste mechanisme wordt het Cl transport in de zeep laag volledig verzorgd door diffusie van NaCI.”

(Citaat: Kobus, E.J.M. – Enkele aspecten van de vergiftiging van anionselectieve membranen)

Heeft u een vraag over deze publicatie?