- SWS 97.510

AQUACALC versie 2.0 - Handleiding

Rapporten

AQUACALC is een computerprogramma voor het uitvoeren van berekeningen aan het kalk-koolzuur-evenwicht van water. Het kan gebruikt worden voor het berekenen van de watersamenstelling na ontharding, loogdosering, zuurdosering, beluchting, marmerfiltratie enlof menging. Het programma is door Kiwa ontwikkeld in het kader van het gezamenlijke onderzoekprogramma van de waterleidingbedrijven.
Versie 2.0 van het programma AQUACALC is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, waarbij gebruik is gemaakt van ervaringen van testers binnen Kiwa met een eerste versie van het programma. De berekeningen van het programma zijn getoetst aan de hand van PHREEQE. PHREEQE is een veel gebruikt programma voor de berekening van complexe chemische evenwichten. Een uitgebreide validatie door toetsing aan praktijkgegevens heeft echter nog niet plaatsgevonden.
Het programma is geschikt voor het uitvoeren van berekeningen aan watertypen, die in de praktijk bij waterleidingbedrijven in Nederland voorkomen.
Deze handleiding is een gebruikershandleiding. Dat wil zeggen dat nieuwe gebruikers het programma met deze handleiding stap voor stap kunnen doornemen. Hierbij worden de verschillende mogelijkheden van het programma toegelicht. Ervaren gebruikers kunnen de handleiding gebruiken als naslagwerk en voor uitleg van de betekenis van foutmeldingen, als deze onverhoopt bij het werken met het programma gegenereerd worden. Theoretische achtergronden bij het programma zijn in bijlage 4 opgenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?