BTO rapport - SWI 98.136

Workshop Optimalisatie Klassieke Grondwaterzuivering - Bundeling van presentaties

Rapporten

Minder bruin water klachten van de klant en lagere kosten voor spuien zijn haalbaar. Dat was de boodschap tijdens de Workshop Optimlisatie Klassieke Grondwaterzuivering op 11 februari 1998. De belangrijkste oorzaak voor vervuiling van het distributienet is onvolledige verwijdering van ijzer door het zuiveringsproces. In 80% van de gevallen is verbeteren van de zuivering mogelijk door technische aanpassingen. Als recentgestart onderzoek meer inzicht oplevert in de mechanismen van de ontijzering, kan deze kennis gebruikt worden voor hetverbeteren van de resterende 20% van de zuiveringen die nietvolledig ontijzeren. Ook analyse van relaties tussen ontijzering en bedrijfsvoering met een “black-box benadering, zonder te beschikken over volledig begrip van de theoretische achtergrond, zal een bijdrage aan het verbeteren van de ontijzering kunnen leveren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?