BTO rapport - SWI 99.142

Rendementsverbetering actieve-koolfiltratie door voorafgaande NOM-verwijdering - LMWCO-ultrafiltratie en anionenwisselaar

Rapporten

Het rendement van actieve-koolfiltratie voor de verwijdering van bestrijdingsmidde­len wordt nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van Natuurlijk Organisch Materiaal (NOM) in het te behandelen water. Er wordt aangenomen dat er twee mechanismen een rol spelen. Het eerste mechanisme is de porieblokkering door de relatief grote NOM-moleculen van de microporiën van actieve kool waardoor de relatiefkleine be­ strijdingsmoleculen het oppervlak van de microporiën niet meer kunnen bereiken. Het tweede mechanisme is de directe concurrentie met de bestrijdingsmiddelen voor de adsorptieplaatsen.
Het oppervlak van de microporiën van actieve kool beslaat een groot gedeelte van het totale actieve oppervlak van de actieve kool. Deze theorie wordt bevestigd door een voorgaand onderzoek waarbij de rendementsverbetering van actieve kool door vooraf­ gaande nanofiltratie (100 Dalton) is onderzocht [Meerkerk, 1998]. Uit het betreffende laboratoriumonderzoek bleek een aanzienlijke rendementsverbetering van de actieve­ koolfilters mogelijk. Voor bentazon leverde dit bijvoorbeeld een factor 100 rende­ mentsverbetering op (bij dezelfde contacttijd).
Inmiddels is ook berekend dat nanofiltratie voorafgaande aan actieve-koolfiltratie voor de verwijdering van bestrijdingsmiddelen alleen financieel haalbaar is wanneer ook ontharding en of kleurverwijdering van het te behandelen water noodzakelijk is. Al­leen voor de verwijdering van bestrijdingsmiddelen is deze combinatie te duur.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?