KWR rapport - KOA 98.106

Toepasbaarheid van huishoudwater in Leidsche Rijn - eindrapportage Het Groene Dak

Rapporten

N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) gaat in het toekomstige stadsdeel Leidsche Rijn naast drinkwater ook huishoudwater leveren. Dit huishoudwater wordt gebruikt voor “laagwaardige” toepassingen, als toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. Als bron voor het huishoudwater zal water worden gebruikt dat door de NV Watertransportmaatschappij RijnĀ­ Kennemerland (WRK) is gezuiverd.
Omdat huishoudwater een nieuw product is, is besloten om een proef uit te voeren, waarbij het monitoren van de waterkwaliteit en het opdoen van ervaring van gebruikers met huishoudwater centraal staat. De proef bestaat uit twee delen: “Het Groene Dak”, waarbij tijdelijk huishoudwater is toegepast en “Langerak”, het eerste deel van Leidsche Rijn. Op basis van de resultaten van deze proef wordt in november 1998 de go-no go beslissing verwacht ten aanzien van het toepassen van huishoudwater in Leidsche Rijn.
Om ervaring op te doen met WRK water als huishoudwater nog voordat de eerste woningen in Langerak zijn gerealiseerd, is het proefproject “Het Groene Dak” uitgevoerd. In Het Groene Dak is een tweede watemet aanwezig is, dat normaal gevoed wordt met regenwater. Gedurende vier maanden heeft WMN per tankauto in totaal 103,2 m3 WRK water in de regenwaterkelders gesupleert. De bewoners hebben dit water gebruikt voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. Het huishoudwaterverbruik was gemiddeld 29 liter per persoon per dag. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts 10 van de 18 toilettten gespoeld werden met huishoudwater. Uit enquetes bleek dat de bewoners van Het Groene Dak overwegend positief waren over het WRK water als huishoudwater.

Heeft u een vraag over deze publicatie?