KWR rapport - KWR 2011.082

Richtlijnen voor plaatsing en beheer van de frontbeveiliging in niet-huishoudelijke aansluitingen

Rapporten

Het doel van het project is om te komen tot richtlijnen voor de plaatsing en het beheer van de frontbeveiliging van niet-huishoudelijke aansluitingen, waarbij onder ‘beheer’ wordt verstaan het controleren, onderhouden en tijdig vervangen van die beveiliging. Op die manier wordt naar verwachting bijgedragen aan verbetering van de functionaliteit van de frontbeveiliging en daarmee aan het voorkomen van de verslechtering van de waterkwaliteit in het leidingnet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?