KWR rapport - KWR 2011.014

Kennisdocument Putten(velden) Ontwerp, aanleg en exploitatie van pomp- en waarnemingsputten - update 2011

Rapporten

Voor u ligt het Kennisdocument Putten(velden), met alle huidige beschikbare kennis over pompputten zoals die door de deelnemende waterbedrijven is aangeleverd. Het kennisdocument is in de periode 1999 – 2000 tot stand gekomen door nauwe samenwerking van een aantal waterbedrijven en KWR Watercycle Research Institute. In 2010 is een update van het Kennisdocument gemaakt. In januari 2011 is vanuit de Begeleidingsgroep Praktijkrichtlijnen de opdracht gekomen om het Kennisdocument Putten(velden) uit te breiden met een deel over waarnemingsputten. Naar aanleiding van deze opdracht is in maart 2011 de Werkgroep Waarnemingsputten opgericht. Dit leidde in december 2011 tot de afronding van deel IV (Waarnemingsputten).
Het Kennisdocument is een naslagwerk, waarin die aspecten zijn beschreven die tot het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van pomp- en waarnemingsputten in ongeconsolideerd gesteente behoren. Aan infiltratieputten en pompputten in vast gesteende, die in delen van Nederland voorkomen, wordt in deze versie van het Kennisdocument geen specifieke aandacht besteedt. De nadruk ligt verder op verticale pompputten en er wordt slechts beperkt aandacht besteed aan horizontale putten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?