KWR rapport - KWR 2012.017

Scenariostudies voor beperken invloed klimaatveranderingen op temperatuur en kwaliteit drinkwater in het net

Rapporten

Volgens het Drinkwaterbesluit mag de temperatuur van het drinkwater op het leveringspunt niet hoger zijn dan 25°C. Sporadisch worden in het distributienet echter temperaturen gemeten boven deze toegestane 25°C. De verwachting is dat als gevolg van klimaatveranderingen deze overschrijding vaker zal optreden. Hierdoor is het gewenst om inzicht te hebben in mogelijke oplossingen. Deze oplossingen kunnen gericht zijn op het voorkomen van overmatige opwarming van het drinkwater in het distributienet of het beperken van de nadelige invloed van hoge temperaturen op de kwaliteit van het drinkwater, door het beperken van de nagroei van micro-organismen.
Het doel van dit DPW-project is om een aantal mogelijke oplossingen voor hoge temperaturen in het distributienet nader te onderzoeken door middel van scenariostudies. Hiermee kunnen waterbedrijven tijdens warme perioden onderbouwd maatregelen nemen en bovendien preventieve maatregelen nemen bij de aanleg van nieuwe leidingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?