BTO rapport - SWI 93.155

Workshop spoelen van grondwaterfilters

Rapporten

Grondwaterfilters zijn niet alleen filters, maar ook fysisch­ chemisch-biologische vast bed reactoren. Het spoelen levert mede daardoor dilemma’ s op. De verschillende functies mogen niet verstoord worden, maar voor langdurig functioneren is intensief spoelen nodig.
De Commissie Filterconstructies heeft in de jaren 1956-1963 acht mededelingen gepubliceerd over technische aspecten van filtratie. De negende en tevens laatste mededeling, “Richtlij­nen ten dienste van het ontwerpen en de behandeling van snel­ filters” was de kroon op het commissiewerk.
De inhoud bestaat uit:
– systematisch geordende ervaring uit binnen- en buitenland;
– richtlijnen. Omdat men de richtlijnen algemeen geldig wilde maken, zijn ze vaag.
Het toetsen van de richtlijnen uit COFICO-mededeling 9 aan de huidige praktijk is, met beperkte gegevens, uitgevoerd. In feite is er sinds 1965 niet veel veranderd. Het devies blijft: voer onderzoek uit op locatie onder goede proef-omstandigheden. Gebruik de richtlijnen om de te onder­ zoeken range in spoelsnelheden te bepalen. Met enkele voorbeelden van problemen wordt één en ander geïl­lustreerd.
Aanbevolen wordt aandacht te besteden aan:
– optimale afstemming lucht- en watersnelheid op grindfractie;
– de effecten en de wenselijkheid van waterspoelen met expansie;
– het ontwerp van verdeelsystemen voor water en lucht;
– de aanloopeffecten na het starten van: de luchttoevoer en de watertoevoer na de luchtspoeling.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?