KWR rapport - KWR 2011.056

Rekenregels voor waterverbruik in hotels, uitgebreid met douchetypes. Bepalen van maximum volumestroom en warmwaterverbruik met SIMDEUM®

Rapporten

Voor de dimensionering van waterleidinginstallaties en voor de keuze van warmwaterbereidinginstallaties in de utiliteitsbouw wordt momenteel gebruik gemaakt van ISSO-55 (ISSO-contactgroep 43, 2001). Deze ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd in 1976 en 1980. De verwachting is dat de richtlijnen verouderd zijn en het waterverbruik in de utiliteitsbouw niet meer goed kunnen beschrijven. Bovendien geven de regels geen inzicht in het verbruik van warm water. Een werkgroep is bezig met een herziening van ISSO 55, waarin nieuwe rekenregels worden opgenomen voor de voorspelling van het waterverbruik in de utiliteitsbouw.
In 2009 heeft KWR daarom in opdracht van Uneto-VNI en TVVL (ST-27) rekenregels ontwikkeld op basis van het simulatiemodel SIMDEUM® voor het berekenen van kentallen van het waterverbruik in de utiliteitsbouw, meer specifiek voor kantoren, hotels en zorginstellingen (Pieterse-Quirijns, 2010). De rekenregels hebben betrekking op verschillende gebouwtypologieën binnen elke categorie, variërend in grootte en met een variatie in binneninstallaties en gebruikers. Binnen de categorie hotels zijn bijvoorbeeld zes typologieën gedefinieerd: zakelijke en toeristische hotels met variatie in de luxe van de binneninstallatie en met mogelijk extra gasten voor conferentie of theater.
Bij hotels blijkt de volumestroom van de douche heel bepalend te zijn. In de huidige rekenregels zijn twee type douches opgenomen: een standaarddouche met een volumestroom van 0,12 l/s en een comfortdouche met een volumestroom van 0,365 l/s. Het wijzigen van het type douche van een standaard- naar een comfortdouche in een hotel leidt tot ongeveer een verdubbeling van de kentallen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?