KWR rapport - KWR 2011.046

Richtlijnen ten behoeve van reservoirs voor drinkwater

Rapporten

Deze richtlijn heeft betrekking op ‘reservoirs voor drinkwater’ (titel). Voor reservoirs ten behoeve van de opslag van drinkwater blijkt een diversiteit aan begrippen te worden gehanteerd, soms afhankelijk van de toepassing. De reservoirs vormen de schakel tussen de productie en de distributie van drinkwater,
maar de plaats daarvan is echter afhankelijk van het gekozen transport- en distributiesysteem: de reservoirs kunnen zijn gesitueerd bij de productie (‘productiereservoirs’ of ‘reinwaterreservoirs’), aan het eind van een transportsysteem (‘distributiereservoirs’) of in het distributienet (‘suppletiereservoirs’). De
reservoirs kunnen als ‘hoogreservoir’ (watertoren) of als ‘laagreservoir’ (reinwaterkelder) zijn uitgevoerd1. Laagreservoirs worden (deels) onder- of bovengronds gebouwd. Voor alle opslagsystemen geldt in beginsel echter dezelfde benadering. Omdat het in dit document gaat om alle reservoirs die vallen onder de verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf en die bedoeld zijn voor de opslag van water van drinkwaterkwaliteit is gekozen voor het algemene begrip ‘drinkwaterreservoir’, soms afgekort tot ‘reservoir’.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?