KWR rapport - KWR 2011.014

Kennisdocument Putten(velden). Ontwerp, aanleg en exploitatie van pompputten. Update 2010

Rapporten

Voor u ligt het Kennisdocument Putten(velden), met alle huidige beschikbare kennis over pompputten zoals die door de deelnemende waterbedrijven is aangeleverd. Het kennisdocument is in de periode 1999 – 2000 tot stand gekomen door nauwe samenwerking van een aantal waterbedrijven en Kiwa. In 2010 is een update van het Kennisdocument gemaakt. Het Kennisdocument is een naslagwerk, waarin die aspecten zijn beschreven die tot het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van pompputten in ongeconsolideerd gesteente behoren. Nederlandse waterbedrijven hebben naast opputten ook waarnemingsputten, infiltratieputten, maar in deze versie van het Kennisdocument is daar geen specifieke aandacht aan besteed. Evenmin als aan pompputten in vast gesteende die in delen van Nederland voorkomen. De nadruk ligt verder op verticale pompputten en er wordt slechts beperkt aandacht besteed aan horizontale putten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?