KWR rapport - KWR 2011.050

Effectiviteit van een thermische behandeling van water voor de inactivatie van pathogene micro-organismen

Rapporten

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van een thermische behandeling te bepalen voor het inactiveren van micro-organismen die relevant zijn voor de water veiligheid op grond van de beschikbare kennis in de literatuur. Vanwege het beperkte gebruik van een dergelijke behandeling voor desinfectie is er een beperkt aanbod aan water gerelateerde studies. Daarom zijn ook studies op het gebied van de thermische behandeling van voedsel in dit overzicht meegenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?