KWR rapport - KWR 2011.022

Diepteligging van leidingen

Rapporten

Bij veel waterbedrijven is de exacte diepteligging van leidingen in het distributienet onbekend. Transportleidingen liggen globaal 1,20 m, distributieleidingen 1,00 m en aansluitleidingen 0,80 m beneden maaiveld. Bij de DPW-bedrijven speelt de vraag wat een optimale diepteligging van de distributieleidingen is gezien de verwachte opwarming in de toekomst en wat de maximaal toelaatbare diepteligging is.
Dit project heeft twee doelen: 1. het inventariseren van de factoren die van invloed zijn op de keuze voor de diepteligging van leidingen in het drinkwaterdistributienet en onderzoeken of een optimale diepteligging voorgesteld kan worden. 2. het opstellen van een aanbeveling voor het vastleggen en de registratie van de derde dimensie van een leiding in GIS, omdat bij veel waterbedrijven de diepteligging, oftewel de z-co├Ârdinaat van de leidingen, niet geregistreerd is in hun GIS-systeem. Deze diepteligging moet zowel t.o.v. maaiveld als t.o.v. NAP bekend zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?