KWR rapport - KWR 2010.094

Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805 2000)

Rapporten

Deze richtlijn beschrijft algemene eisen voor leidingnetten buiten gebouwen; primaire of transportleidingen, secundaire of vermaasde distributieleidingen, tertiaire of vertakte distributieleidingen en aansluitleidingen, inclusief de nodige appendages. De eisen uit deze richtlijn hebben betrekking op: ontwerp en aanleg van nieuwe leidingnetten; wijzigingen aan of aanpassingen van bestaande leidingnetten; bedrijfsvoering en beheer van leidingnetten.
Opmerkingen De scope van de richtlijn is beperkt tot leidingnetten. Er zijn geen eisen opgenomen voor opslagreservoirs, ruwwater transportleidingen of faciliteiten die daarbij horen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?