KWR rapport - KWR 2010.072

Rekenregels voor waterverbruik in utiliteitsbouw. Bepalen van maximum volumestroom en warmwaterverbruik met SIMDEUM®

Rapporten

Voor het dimensioneren van waterleidinginstallaties (binneninstallaties) en van warmwaterbereidinginstallaties is informatie nodig over het te verwachten waterverbruik in een woning of een utiliteitsgebouw. Afnamepatronen kunnen die gewenste informatie leveren. Afnamepatronen kunnen voorspeld worden met het stochastisch simulatiemodel SIMDEUM®. Op basis van deze afnamepatronen kunnen verschillende kentallen voor het waterverbruik bepaald worden, zoals de maximum moment volumestroom (MMV) voor koud en warm water en het maximum warmwatervolume (MWW) in verschillende tijdseenheden. Het doel van dit project was rekenregels en een praktisch gereedschap te ontwikkelen voor de voorspelling van deze kentallen van het waterverbruik in de utiliteitsbouw, meer specifiek voor kantoren, hotels en zorginstellingen.
De categorieën binnen de utiliteitsbouw waarvoor de rekenregels opgesteld zijn, zijn kantoren, hotels en zorginstellingen, allen van verschillende groottes en met een variatie aan binneninstallaties en gebruikers. Binnen elke categorie zijn verschillende typologieën gedefinieerd. Voor kantoren zijn twee typologieën vastgesteld: kantoren met een toiletstortbak en kantoren met een toiletspoelkraan. Zes typologieën zijn gedefinieerd voor hotels: zakelijke en toeristische hotels met variatie in de luxe van de binneninstallatie en met mogelijk extra gasten voor conferentie of theater. Voor zorginstellingen zijn er drie type verpleeghuizen met een variërend aantal patiënten per kamer gedefinieerd en een woon- zorgcombinatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?