KWR rapport - KWR 09.073

Evaluatie ontwerprichtlijnen voor distributienetten: vertakte netten

Rapporten

Ten behoeve van het ontwerpen van vertakte distributienetten zijn in 1999/2000 de rapporten SWE 99.011 en BTO 2000.03 opgesteld en uitgegeven. Ongeveer 10 jaar na dato is een evaluatie uitgevoerd bij de Nederlandse drinkwaterbedrijven of de huidige gehanteerde ontwerprichtlijnen afwijken van de in
1999/2000 beschreven richtlijnen en zo ja, in welke mate de effectiviteit in relatie tot de waterkwaliteit is gewaarborgd. Uit de evaluatie is gebleken dat de ontwerpmethodiek volgens SWE 99.011 en BTO 2000.03 breed wordt toepast bij de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Er is nauwelijks sprake van afwijkingen in het ebruik van de methodiek zodat de afwijkende ontwerprichtlijnen in relatie tot de waterkwaliteit buiten eschouwing zijn gebleven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?