KWR rapport - KWR 2010.012

Vier scenario's voor de drinkwatervraag in 2040

Rapporten

Dit rapport schetst voor elk van de vier WLO-scenario’s de ontwikkeling van de drinkwatervraag in Nederland tot 2040, alsmede de verdeling daarvan over de regio’s Randstad, Overgangszone en Overig Nederland.
Bij het uitwerken van de scenario-ontwikkelingen van het drinkwatergebruik is onderscheid gemaakt naar een vijftal zo homogeen mogelijke deelgebruiken, zodat gebruik kon worden gemaakt van kennis van de specifieke patronen en verklarende factoren van elk deelgebruik.
Aangezien de geraamde invloed van de klimaatverandering op de ontwikkeling van het drinkwatergebruik tot 2040 zeer gering is, zeker ten opzichte van die van andere factoren, zoals de ontwikkeling van de bevolking en de economische groei, hebben we het effect van de klimaat- verandering niet meegenomen bij onze scenario-uitwerkingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?