KWR rapport - KWR 08.084

Luchtfiltratie: Inventarisatie van beleid en toepassing

Rapporten

In de drinkwaterzuivering wordt omgevingslucht gebruikt om zuurstof in het water te brengen en om ongewenste vluchtige verbindingen uit het water te verwijderen (proceslucht). Ook is het drinkwater in bijvoorbeeld reinwaterkelders in contact met lucht (beademingslucht) en wordt lucht gebruikt bij bijvoorbeeld het spoelen van filters (spoellucht). De lucht wordt in veel gevallen gefiltreerd om chemische of microbiologische besmetting te voorkomen. Met een inventarisatie naar luchtfiltratie is meer inzicht verkregen in het beleid van de verschillende drinkwaterbedrijven op dit vlak. Naast het beleid zijn ook de toegepaste luchtfiltratie technieken op een rijtje gezet. Het doel van deze inventarisatie was om helder te krijgen waarom bedrijven luchtfiltratie toepassen en op welke manier ze dat nu doen. Welke risico’s zijn er bij het gebruik van lucht bij waterzuivering en reinwaterberging?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?