KWR rapport - KWR 06.012

Minimaliseren putverstopping Wierdense Veld. Een verkenning

Rapporten

Vitens Overijssel start binnenkort een derde puttenveld, met een ontwerpcapaciteit van 4.106 m3/jaar, ten zuiden van Wierden, bij Rectum- Ypelo. Het onttrokken grondwater wordt voor de bereiding tot drinkwater met behulp van een transportleiding naar puttenveld Wierden I getransporteerd.
Geologie en geohydrochemie. Het grondwater wordt onttrokken aan een watervoerend pakket dat zich uitstrekt van maaiveld tot circa 45 m diepte. De chemische samenstelling van het grondwater is zeer heterogeen. Zuurstofbevattend (ijzerloos) grondwater komt voor naast ijzerbevattend (zuurstofloos) grondwater. Indien putten in een dergelijke omgeving worden geplaatst, zullen zij zowel zuurstofbevattend grondwater als ijzerbevattend grondwater onttrekken. Beide watertypen zullen in (de directe omgeving van) de put mengen, waarbij neerslagen van ijzerhydroxiden en mangaanoxiden worden gevormd, en de putten zullen gaan verstoppen. Indien dit proces wordt gekatalyseerd door micro-organismen zullen ook grote hoeveelheden biomassa ontstaan. Omdat de vorming van neerslagen na de put zal doorgaan, zal ook de transportleiding gaan verstoppen.
Doel van het onderzoek is het puttenveld, of de bedrijfsvoering van het puttenveld zodanig in te richten dat het risico op verstopping van de putten (en van de transportleiding) wordt geminimaliseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?