KWR rapport - KWR 06.058

Afpersprotocol Leidingen. Achtergronden en protocol

Rapporten

Nieuwe leidingen bij PWN en DZH worden voor ingebruikname afgeperst en in sommige gevallen worden ter controle van de sterkte ook bestaande leidingen afgeperst. Afpersen gebeurt veelal met een druk van 1,5 maal de bedrijfsdruk. Deze druk is niet nader onderbouwd; er wordt echter aangenomen dat toepassen van deze druk voldoende veiligheid geeft om dynamische drukken (door waterslag) te kunnen weerstaan. Opstellen van een protocol en onderbouwing van de benodigde afpersdruk is gewenst vanwege: nieuwe inzichten in de conditie van leidingmaterialen gietijzer, asbestcement en PVC (onder andere blijkt dat PVC gevoelig is voor extreme drukken), de nieuwe bedrijfsvoering van PWN waardoor lokaal hogere drukken en een dynamischer drukbeeld ontstaan en het gewenst is vooraf te toetsen of het leidingnet deze drukken aankan (in het kader hiervan voert PWN in 2006 persproeven uit).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?