KWR rapport - KWR 05.003

Verstopping van puttenveld Ritskebos. Karakterisatie van deeltjesvoorkomen en aanzet tot beheersing van putverstopping met behulp van deeltjestellingen

Rapporten

Verschillende pompputten van puttenveld Ritskebos in Noordbergum verstoppen. Deze verstopping wordt (zeer waarschijnlijk) veroorzaakt door van nature in het grondwater aanwezige deeltjes die accumuleren op de boorgatwand. Vitens wil een beter inzicht hebben in de oorzaken van verstopping en voert onderzoek uit aan zowel de niet als wel verstoppende putten. Hiermee wil Vitens de leveringszekerheid van het puttenveld Ritskebos verhogen en de exploitatiekosten verlagen.
Onderzoek naar putverstopping Onlangs zijn er op dit puttenveld een aantal nieuwe putten geboord. Hierbij is de snel verstoppende put 50A vervangen door een nieuwe put (50B). Put 50A is daarbij volledig uitgeboord en op vier verschillende dieptes langs het oorspronkelijke filter zijn horizontale steekmonsters van de boorgatwand genomen. Met deze steekmonsters is het mogelijk om de op de boorgatwand afgezette deeltjes te karakteriseren. Het onderzoek dat in dit rapport beschreven is, is bedoeld als een begeleidend onderzoek om de resultaten van de steekmonsters beter te kunnen interpreteren. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is daarom het karakteriseren van het deeltjesvoorkomen (deeltjesconcentratie en -grootteverdeling) met behulp van deeltjestellingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?