KWR rapport - KWR 04.053

Matrix Putverstopping in Nederland. Vaststellen relatie puteigenschappen en putverstopping met statistische analyse

Rapporten

Dit project heeft als doel een matrix op te stellen met putgegevens uit heel Nederland.
Deze matrix is bedoeld om de putgegevens van alle waterleidingbedrijven eenduidig vast te leggen en te gebruiken om relaties te vinden tussen puteigenschappen en putverstopping door middel van een statistische analyse.
De matrix is door Caroline van der Lee geheel gevuld met data. Op basis van deze matrix is een statistische data analyse gedaan en een visualisatie in GIS. De matrix bevat verstoppende en niet verstoppende putten van vier waterbedrijven; Brabant Water, Hydron, Vitens en WML. In totaal zijn 153 putten verwerkt.
De ‘tools’ die gebruikt zijn voor de statistische data analyse zijn; visualisatie door middel van grafieken, Pearson’s correlatie coefficient, boxplots en gemiddelden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?