KWR rapport - KWR 07.035

Studiereis Putmanagement Albuquerque USA. NGWA Ground Water Summit 2007

Rapporten

Aanleiding van deze studiereis. Van 29 april tot en met 3 mei vindt in Albuquerque, New Mexico USA de ground water summit 2007 plaats. Dit congres wordt georganiseerd door de NGWA, the National Ground Water Association van de USA. Op 1 mei wordt een dag gevuld met lezingen over putten en putmanagement. Namens de Nederlandse en Vlaamse drinkwatersector is Marc Balemans (Kiwa Water Research) gevraagd om een lezing te verzorgen rondom mechanische putverstopping. Kiwa Water Research heeft bij de organisatie twee andere onderwerpen uit het BTO aangedragen; putten aangelegd met een horizontaal gestuurde boring en asset management. Voor deze laatste onderwerpen is door respectievelijk Oasen en Vitens een abstract ingediend. Alledrie de abstracts zijn als presentatie geaccepteerd. Reden om bij de BTO- participanten de behoefte te polsen voor een studiereis naar de USA. Op dit voorstel is door vier Nederlandse waterbedrijven positief gereageerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?