KWR rapport - KWR 06.076

Naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en 't Waal. Resultaten van uitgevoerde experimenten bij aanleg en bedrijfsvoering (januari - oktober 2005)

Rapporten

Aanleiding: verstoppingsvrij puttenveld Tull en ’t Waal. Het puttenveld Tull en ’t Waal van Hydron Midden-Nederland (thans Vitens) verstopt ernstig. Wegens verbouwing en grootschalige aanpassing wil Vitens nagaan of het mogelijk is om het puttenveld “verstoppingsvrij” te maken. Binnen het BTO, het BTS putverstoppingsonderzoek en afzonderlijke adviesopdrachten is hiervoor een methodiek uitgedacht. Achtergronden en aanpak zijn beschreven in ‘Putverstopping en deeltjes in grondwater: diagnose en aanzet voor therapie’ (BTO 2005.046). Binnen het project ‘naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en ’t Waal’ wordt deze methodiek getoetst wat resulteert in concrete adviezen aan Vitens om de putverstopping op het puttenveld Tull en ’t Waal te beheersen.
Met ingang van 1 oktober 2006 zijn Hydron Midden-Nederland en Hydron Advies en Diensten samengegaan met Vitens. In deze rapportage is er voor gekozen om de oude benaming te gebruiken, aangezien het inhoudelijke onderzoek voor 1 oktober 2006 uitgevoerd en afgerond was.
In voorliggende rapportage is de uitvoering van de experimenten met de daarbij verkregen resultaten op puttenveld Tull en ’t Waal gedurende de periode januari tot oktober 2005 vastgelegd. Het betreft de resultaten van de aanleg van de putten 33, 34 en 35, de achtergronden en implementatie van de putschakeling en de meting van de specifieke volumestroom van alle putten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?