KWR rapport - KWR 04.055

Validatie nieuwe kookproef kalkafzetting

Rapporten

Overmatige kalkafzetting is hinderlijk voor gebruikers van drinkwater en kan leiden tot extra kosten voor ontkalken en versnelde veroudering van apparaten. Een groot deel van de klachten die waterbedrijven krijgen over het water gaat over kalkafzetting. Voor waterbedrijven is het daarom belangrijk om de kalkafzettende eigenschappen van het water goed te kennen. In het bedrijfstakonderzoek zijn in de periode 1989-1997 nieuwe methoden ontwikkeld, waarvan de belangrijkste zijn de berekening van de TACC90 (het Theoretisch Afzetbaar CalciumCarbonaat gehalte bij 90 oC) en de bepaling van de PACC (het in de Praktijk Afgezette CalciumCarbonaat). De TACC90 wordt berekend op basis van de bekende watersamenstelling, en geeft een goede eerste indruk van de kalkafzettende eigenschappen. De praktijk is echter complexer, zodat een praktijkmeting noodzakelijk bleek voor een adequate karakterisering van de kalkafzettende eigenschappen. Hiervoor is de PACC ontwikkeld, waarbij de kalkafzetting in een gestandaardiseerd klein warm waterapparaat wordt vastgesteld. In het onderzoek is een duidelijke relatie aangetoond tussen problemen met kalkafzetting in de praktijk en de uitkomsten van de PACC-meting.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?