KWR rapport - KWR 06.077

Naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en 't Waal. Putverstopping, deeltjes en schakelen (uitgevoerde metingen januari - december 2005)

Rapporten

Aanleiding: verstoppingsvrij puttenveld Tull en ’t Waal. Het puttenveld Tull en ’t Waal van Hydron Midden-Nederland (thans Vitens)
verstopt ernstig. Wegens verbouwing en grootschalige aanpassing wil Vitens nagaan of het mogelijk is om het puttenveld “verstoppingsvrij” te maken. Binnen het BTO, het BTS putverstoppingsonderzoek en afzonderlijke adviesopdrachten is hiervoor een methodiek uitgedacht. Achtergronden en aanpak zijn beschreven in ‘Putverstopping en deeltjes in grondwater: diagnose en aanzet voor therapie’ (BTO 2005.046). Binnen het project ‘naar een verstoppingsvrij puttenveld Tull en ’t Waal’ wordt deze methodiek getoetst wat resulteert in concrete adviezen aan Vitens om de putverstopping op het puttenveld Tull en ’t Waal te beheersen.
Met ingang van 1 oktober 2006 zijn Hydron Midden-Nederland en Hydron Advies en Diensten samengegaan met Vitens. In deze rapportage is er voor gekozen om de oude benaming te gebruiken, aangezien het inhoudelijke onderzoek voor 1 oktober 2006 uitgevoerd en afgerond was.
Deze rapportage. Gedurende het jaar 2005 is op het puttenveld Tull en ’t Waal onderzoek uitgevoerd om te komen tot een verstoppingvrij puttenveld. In het kader van dit onderzoek is het gedrag van de putten uitgebreid gemonitord. Deze monitoring bestond uit continue registratie van de stijghoogte en van de putschakeling en het regelmatig tellen van deeltjes in het onttrokken grondwater. In deze rapportage zijn de resultaten beschreven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?