KWR rapport - KWR 06.104

Rekenregels dimensionering leidingwaterinstallaties. Bepalen van maximum volumestroom en warmwaterverbruik met SIMDEUM®

Rapporten

Afnamepatronen zijn onder andere van belang voor het dimensioneren van leidingwaterinstallaties. In de ISSO-publicaties 30 en 55 worden rekenregels gegeven voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties in woningen en woongebouwen. De huidige regels zijn gebaseerd op bijna 50 jaar oude regels en zijn aan herziening toe. De reden hiervoor ligt enerzijds in de toenemende comfortvraag in woningen en anderzijds in de kans op overdimensionering van leidingwaterinstallaties. Nieuwe regels kunnen worden ontwikkeld met behulp van het stochastische model SIMDEUM®.
In de periode 2003 t/m 2005 is door Kiwa Water Research gewerkt aan de ontwikkeling van een model waarmee verbruikspatronen in woningen kunnen worden gesimuleerd. TVVL en Uneto-VNI hebben daaraan bijgedragen via de voorstudie ST-13. In 2005 zijn, door Wolter & Dros (Regio Utrecht) in het kader van ST-13, praktijkmetingen uitgevoerd in vijf woningen. De metingen zijn gebruikt voor de validatie van afnamepatronen verkregen met het simulatiemodel. Binnen een project van de waterleiding- bedrijven is in 2005 een korte inventarisatie uitgevoerd naar metingen en simulaties op straatniveau. In 2006 is het model SIMDEUM® (dat op stochastische* wijze afnamepatronen van individuele huishoudens genereert) voltooid.
Doel van voorliggend project is ten behoeve van de installatiesector aan de hand van het simulatiemodel “praktisch gereedschap” te maken voor de bepaling van de ontwerpparameters van woningen en woongebouwen. Het project staat bij Uneto-VNI en TVVL bekend onder de naam ST-18.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?