- SWS 95.505

Handleiding TACC90 versie 1.2

Rapporten

Sinds 1989 werkt de Kiwa- Werkgroep Kalkafzetting van de Commissie Conditionering aan de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden, waarmee
snel en betrouwbaar het kalkafzettend vermogen van drinkwater kan worden bepaald. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van problemen met
verstopte warmwatertoestellen, die zich voor deden na invoering van conditionering (ontharding, ontzuring).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?