KWR rapport - KWR 03.073

Ontwerp tips voor ontharden in korrelreactoren

Rapporten

Voorliggende check list geeft tips voor het ontwerp van onthardings installaties, gebaseerd op praktijk kennis, ervaring en inzichten. Deze tips zijn bedoeld als praktische aanvulling op Kiwa rapport KWR 02.087 “Overzicht van korrelreactoren in Nederland”. Dat rapport bevat feitelijke praktijk gegevens, ook van installaties en aspecten die momenteel door deskundigen als niet optimaal worden beschouwd.
Waterbedrijven in Nederland passen op grote schaal ontharden in korrelreactoren toe bij de bereiding van drinkwater. Deze techniek is voor het eerst in de jaren 70 van de twintigse eeuw in de praktijk ingezet, en heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Er zijn in de loop van de tijd een groot aantal aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp van korrelreactoren. Inmiddels is met de verschillende installaties ruimschoots ervaring opgedaan.
Procestechnologen van alle waterbedrijven in Nederland wisselen hun ervaringen met korrelreactoren uit in de Contactgroep Ontharding. Op basis van deze kennisuitwisseling is deze check-list gemaakt. Doel van de check list is om bij ontwerp van nieuwe installaties en bij optimalisatie van bestaande installaties gebruik te kunnen maken van de praktijkervaringen. In deze check list zijn een groot aantal “do’s” en “don’ts” verzameld.
Nog steeds worden nieuwe installaties voor ontharding met korrelreactoren gebouwd. Op dit moment, medio 2003, wordt aan drie installaties gebouwd en verwacht wordt dat nog tenminste tien nieuwe installaties zullen volgen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?