Vakblad artikel

Waterwinning en natuur in de duinen - Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990-2022

Artikelen

“Sinds 1990 heeft een grote verschuiving plaatsgevonden in de strategie van drinkwaterwinning in de duinen. Naast waterwinning is ook natuur steeds meer centraal komen te staan. In de meeste duinwaterwingebieden zijn de winsystemen ingrijpend aangepast en zijn omvangrijke natuurherstelprojecten uitgevoerd. Uit een evaluatie van de afgelopen dertig tot veertig jaar blijkt dat met het herstel van vochtige duinvalleivegetaties een belangrijk doel bereikt is. Het is daarbij ook gelukt om te blijven voorzien in voldoende waterwinning en behoud van de zoetwatervoorraad.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., Aggenbach, C.J.S., Brakkee, E.A. – Waterwinning en natuur in de duinen – Een evaluatie van de ontwikkelingen tussen 1990-2022 – Lanschap 24(2024)1, p.28-39)

Heeft u een vraag over deze publicatie?