Publieksmedia

Interview R.P. Bartholomeus - Gezuiverd restwater voor de landbouw

Artikelen

Irrigatie helpt droogte in de landbouw te bestrijden. In plaats van schaars grondwater kun je daarvoor ook een alternatieve waterbron gebruiken: de gezuiverde uitstroom – effluent – van waterzuiveringsinstallaties. Maar dit water bevat nog verontreinigingen. Dit project onderzocht twee aspecten van hergebruik via ‘omgekeerde drainage’: de verspreiding van stoffen in bodem en ondergrond, en de zuiverende werking van de bodem.
‘Veel percelen in Nederland worden gedraineerd door een systeem van ondergrondse buizen’, vertelt Ruud Bartholomeus, hydroloog bij wateronderzoeksinstituut KWR en verbonden aan Wageningen Universiteit. ‘Maar die kun je ook omgekeerd gebruiken: om percelen ondergronds te bewateren. Daarmee voorkom je verdampingsverlies en maak je efficiënt gebruik van schaarse waterbronnen.’”

(Citaat: Beintema, N. – Interview R.P. Bartholomeus – Gezuiverd restwater voor de landbouw – www.nwo.nl (2023)22 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?