BTO rapport - BTO 2022.015

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk: resultaten van een veldexperiment

Rapporten

Een experimentele studie naar waterbesparing laat zien dat de toepassing van als-dan plannen en – in mindere mate – zandlopers bij huishoudelijke klanten kan resulteren in waterbesparing, in elk geval op korte termijn. De studie is uitgevoerd met ruim 1.000 deelnemende drinkwaterklanten uit de voorzieningsgebieden van WML en PWN; een primeur in Nederland omdat bestaande studies op dit gebied vrijwel altijd zijn verricht in regio’s met een extreme hitte- en droogteproblematiek. Met deze resultaten is de studie is een stap in de goede richting om helderheid te verschaffen in de toepasbaarheid van gedragsveranderingstechnieken en de effectiviteit van dit soort maatregelen in de Nederlandse context.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?