Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Biociden Stofselectie overwegingen en criteria

Rapporten

“Biociden zijn biologisch actieve stoffen die gemaakt zijn om schadelijke levende organismen te bestrijden, te lokken of af te weren. Het eerder in het project Ketenverkenner opgestelde Deltafact Biociden laat zien dat biociden een zeer diverse groep stoffen omvat met veel verschillende toepassingen, Een aantal van deze toepassingen kan leiden tot emissies naar het aquatisch milieu. De emissie van biociden naar de waterketen hangt af van drie factoren: i) de omvang van het gebruik, ii) stofeigenschappen die bijvoorbeeld de persistentie en mobiliteit bepalen, en iii) de emissieroute. In het project Ketenverkenner wordt de mogelijke problematiek rondom biociden.
In het project Ketenverkenner wordt middels een analyse op een selectie van stoffen informatie over herkomst, emissieomvang en anderzijds de impact in kaart gebracht. De uitwerking van informatie van enkele goed gekozen voorbeeldstoffen geeft inzicht in de beschikbare kennis over biociden en hun relevante voor en impact op de waterkwaliteit. Daarnaast geeft de situatie voor deze stoffen ook inzicht voor andere stoffen met een soortgelijke problematiek.
In dit document staan de overwegingen en criteria om tot een selectie van voor de waterketen relevante voorbeeldstoffen met een biocidale werking te komen. Ook is de uiteindelijke selectie toegelicht. Voor het gemak noemen we de stoffen in de rest van deze notitie ‘biociden’.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezendonk, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden Stofselectie overwegingen en criteria – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?