BTO rapport - BTO 2022.16

Opsporing van fecale besmettingsbronnen in grondwaterwinningen met multi-tracing technieken: casus Roodborn

Rapporten

Drinkwaterbedrijven baseren de monitoring van de microbiologische veiligheid van grondwaterwinningen op een beperkte groep kweekbare indicatororganismen zoals E. coli. Deze indicatororganismen zijn vaak in hogere concentraties aanwezig in de darmen en makkelijker te meten dan pathogenen zelf. Hun aanwezigheid in drinkwater vormt een indicatie dat er een kans is op aanwezigheid van pathogenen. De indicatororganismen vormen echter maar een klein aandeel van de van nature in de darmen aanwezige populatie micro-organismen en komen daardoor meestal slechts in lage concentraties en sporadisch voor in grondwater. Dit maakt het lastig om een besmetting te detecteren. Afgelopen decennium zijn daarom meerdere “microbial source tracking” (MST) methoden ontwikkeld om fecale besmettingsbronnen te karakteriseren. Deze methoden maken gebruik van bacteriën en bacterie-groepen die specifiek zijn voor een bepaalde besmettingsbronnen en welke bovendien in hogere aantallen voorkomen in fecale besmettingsbronnen dan de traditionele indicatororganismen. MST-methoden beogen het dus eenvoudiger te maken om de bron van besmettingen op te sporen en kunnen ook helpen om de pakkans van een besmetting te vergroten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?