Nationaal congres

Water in de circulaire economie, hergebruik van industrieel restwater voor de landbouw

Artikelen

Brouwerij Bavaria geeft binnen het programma Boer-Bier-Water concrete invulling aan hergebruik van het eigen, gezuiverde restwater door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.

(Bartholomeus, R.P. – Water in de circulaire economie, hergebruik van industrieel restwater voor de landbouw – KWR Symposium “Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk” – Aqua Nederland Vakbeurs, Gorinchem, 21 maart 2019)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?