Mededeling - Mededeling 099

Landbouw en drinkwatervoorziening

Rapporten

De doelstelling van het project “Onderzoek Bescherming Waterwirige-
bieden” omvat “het kwantificeren van de invloed van
verontreinigingen en vati beschermende maatregelen op de kwaliteit
van het door de Nederlandse waterleidingbedrijven te onttrekken
grondwater”.
Afgeleide doelstellingen zijn:
a. Bet ontwikkelen van methoden en technieken zodanig dat water-
leidingbedrijven dergelijk onderzoek zelf kunnen uitvoeren.
b. Het uitvoeren van oriƫnterend onderzoek om op deze wijze in-
zicht te krijgen in onbekende of onderschatte bronnen van
grondwaterverontreiniging

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?