Vakblad artikel

Trendanalyse grondwaterstanden Waterschap Rijn en IJssel toont na vroegere verdroging nu stabilisering

Artikelen

“KWR Watercycle Research Institute voerde in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel samen met Vitens en de Provincie Gelderland een trendanalyse uit van
grondwaterstanden uit de periode 1950-2010. De analyse toont vooral dalende trends, met name in de jaren 1970-1990. Sinds 1995 is de dalende trend
gestopt. De oorzaken voor de gevonden trends zijn vaak niet aantoonbaar, omdat gegevens ontbreken over ingrepen in de waterhuishouding.
In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn sinds de jaren ‘50 veel ingrepen in de waterhuishouding verricht, zoals verbetering van de ontwatering, een toename van grondwateronttrekkingen en verandering van het landgebruik. In 1993 voerde de Provincie Gelderland een studie uit naar de mate van
verdroging. Oost-Gelderland kwam er uit als het meest verdroogde deel van de provincie, met een daling van de grondwaterstand met 10 tot 40 centimeter sinds 1950. De meeste veranderingen vonden plaats in de periode 1970-1980. Naar aanleiding van deze studie is verdroging op de politieke agenda gekomen en zijn projecten begonnen om de nadelige effecten van verdroging tegen te gaan.”

(Citaat: Leunk, I., Houten, G. van den, Maas, K. – Trendanalyse grondwaterstanden Waterschap Rijn en IJssel toont na vroegere verdroging nu stabilisering – H2O 44(2012)18, p.23-25)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?